Atomatika

Gil Persoons creëert composities op basis van koolstof

Gil Persoons (27, Werchter) is actief als bassist in tal van bands, maar voor zijn eindwerk op PXL-Music sloeg hij een compleet andere weg in, met veelal elektronische muziek gebaseerd op hét element van het leven: het koolstofatoom. 

Wie het eindwerk van Gil openslaat, zal daarin naast veel tekst ook wiskundige formules aantreffen, en schema’s van chemische verbindingen waar we vroeger ook al geen knijt van begrepen op school. “Nee, ik heb nooit getwijfeld of ik voor de muziek zou gaan of wetenschapper zou worden,” zegt Gil. “Maar wetenschap is wel iets wat me mateloos fascineert. Ik begrijp graag dingen, wil weten hoe iets werkt, hoe iets in elkaar zit. Voor mijn bachelor wilde ik iets doen dat me een uitdaging gaf. Ik wilde me in een wereld begeven die totaal anders was om zo clichés te vermijden en mijn gevoel te volgen.” 

Het resultaat: Carbon Based Music, onder zijn muzikale alias Atomatika. Muziek gebaseerd op data, omgezet in geluid, afkomstig van het koolstofatoom. “Waarom koolstof? Omdat het – zover we weten – het enige element is op aarde en het ons tot nog toe bekende universum, dat de basis vormt van leven. Je kan mijn bachelor bekijken als een huwelijk tussen muziek en wetenschap.” 

Frequentie 

Simpel uitgelegd: als je atomen gaat triggeren, bijvoorbeeld door ze te verwarmen, dan gebeurt er iets. “Er komen fotonen vrij, licht. Licht en geluid hebben en frequentie. Nu, die zijn absurd hoog, dus ik moest die herschalen tot bruikbare elementen. Eens dat gedaan was, ging ik met die data aan de slag om die om te zetten in geluid.” 

“Huwelijk tussen wetenschap en techniek”

Gil knutselde daarvoor zelf een synthesizer in elkaar die de data kon ‘vertalen’ naar software zodat hij die data kon sturen. “Ik wilde niet enkel noise produceren, ik wilde ook melodieën opwekken, iets toegankelijks maken. Nu, dat gaat in zekere mate, maar de frequentie is wat ze is. De bron ligt dus redelijk vast, maar door die te manipuleren en effecten er op los te laten, kon ik het een richting geven.” 

Diamant 

Hij maakte verschillende tracks, die elk een bepaalde eigenschap van het koolstofatoom representeren. Zoals in Allotropy. “Een allotroop is bijvoorbeeld de eigenschap van een atoom om zich in verschillende gedaantes te manifesteren. Koolstof kan grafiet zijn, zoals in een potloodpunt, of een diamant. Compleet verschillende dingen, maar wel dezelfde basis Dat geef ik weer door in het nummer zowel met digitale als analoge geluiden te werken.” 

Een ander voorbeeld in het nummer Octahedra, de meest coherente vorm van een diamant. “Diamanten hebben qua symboliek een dubbele laag: enerzijds staan ze voor pracht en praal, anderzijds voor gruwelijke praktijken, de bloeddiamanten. In het nummer geef ik dat weer door sferisch mooie gedeeltes af te wisselen met brutaal hardere delen.” 

Museum 

Hij wil er wel verder onderzoek naar doen, maar beseft dat dit niet de kortste weg is naar boterhammen op de tafel. Ondertussen is hij bezig om productietechnieken onder de knie te krijgen en natuurlijk met bas te spelen, in onder andere Barely Autumn en disco-coverband Le Frique. “Heel verschillende dingen, maar daar hou ik van. Ik wil me niet vastpinnen op één iets. PXL Music heeft me veel perspectief gegeven. Het is alsof je eerst een rondleiding krijgt door een groot museum, en achteraf kies je zelf de kunstwerken uit die je beter wil gaan bekijken en bestuderen.”

Atomatika SpotifY
ATOMATIKA FACEBOOK